Askel Healthcare has reached an important milestone towards marketing authorization of the COPLA® implant in EU and the USA

Finnish medical technology company Askel Healthcare is developing a new method to treat knee cartilage defects. Askel Healthcare’s COPLA® implant is expected to significantly accelerate rehabilitation and enable healing of damaged knee cartilage. From the beginning of January, COPLA® implant is available for selected patients as part of a clinical trial. Three Finnish and one Estonian hospital are participating in the trial. The company is aiming to commercialize the product in the United States and EU by 2028.

Knee pain is very common. It is estimated that every fourth 40-year-old person suffers from knee pain. The most common cause of knee pain is osteoarthritis, which is typically caused by untreated knee cartilage damage. Cartilage does not have the capacity to repair itself and so far, there is no treatment available that enables fast rehabilitation and that can reliably repair the damaged joint surface. Globally the number of patients suffering from knee osteoarthritis is over 650 million, and the number has doubled in the last 30 years.

Since 2017, Askel Healthcare has been developing a biodegradable implant for surgical treatment of cartilage damage in the knee. In the clinical trial that started in the beginning of 2023, patients with knee cartilage defects are for the first time treated with Askel’s COPLA® implant. Askel’s goal is to commercialize the implant in the US and EU by 2028 and prior to that gain the needed regulatory approvals, i.e., the CE-mark in EU and clearance by the United States Food and Drug Administration (FDA).

The COPLA® implant enables immediate full weight-bearing after surgery, which is expected to accelerate the rehabilitation process and enable cartilage healing. The ongoing clinical trial evaluates the effectiveness and safety of the implant. Three Finnish and one Estonian hospital are participating in the study. The participating hospitals are Mehiläinen, Terveystalo, Hospital Nova of Central Finland, and Tartu University Hospital in Estonia. The Swedish Sahlgrenska University Hospital in Mölndal is also involved in planning and analyzing the results.

“We want to significantly simplify and speed up the rehabilitation of patients with knee cartilage defects and help them return to a pain free and active life. I am very pleased to see how well the COPLA® implant has been received by both orthopedic surgeons and patients. The journey from idea to a commercial product for a highest risk class medical device, such as COPLA®, is long. Reaching this clinical phase is also an very important milestone for our financing and it impacts our next funding round taking place in the spring. For the first time we are able to help people suffering from knee pain – this has been our main goal from the very beginning,” said Virpi Muhonen, PhD, Founder and CEO of Askel Healthcare. Muhonen is one of the inventors of the COPLA® implant, whose scientific career in the crosstalk of cell biology and orthopedics led to the development of the implant and founding of Askel.

“The history of cartilage repair comprises from many chapters. Recently one of the most common methods have been the Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis (AMIC) where a collagen membrane is glued onto the damaged area in combination with microfracturing. The COPLA® implant is in principle used similarly. The benefit of the COPLA® implant compared to other existing products is in its structure, which makes it possible to apply several layers of implants and then put immediate full weight on the treated joint. This speeds up patient recovery following the treatment. I look forward to the findings of these clinical trials,” said Mikko Kirjavainen, MD, an orthopedic and traumatology surgeon at Sports Mehiläinen.

“The cartilage damage and related knee pain made my favorite hobbies, basketball and running, impossible. I hope that the cartilage implant allows me to get back to activities that involve running and jumping. The cartilage implant surgery went as planned, and the rehabilitation is off to a great start. My goal is to get back to the basketball court in the upcoming fall,” said Aki Salo, who is one of the patients participating in the trial and who had a knee surgery in February 2023 at Mehiläinen.

 

Additional information:

Askel Healthcare, CEO Virpi Muhonen

Tel. +358 40 489 3840

 

Mehiläinen Plc, MD Mikko Kirjavainen, orthopedic and traumatology surgeon, Chief Physician at sports Mehiläinen

Tel. +358 40 077 0699

 

About Askel Healthcare

Askel Healthcare is a Finnish medical technology company set to transform surgical knee cartilage treatment and recovery. Our mission is to keep people in motion through our universal COPLA® implant, which is a ground-breaking innovation for the repair of knee cartilage defects.

 

About Mehiläinen Group

Mehiläinen Group is a well-known and highly valued private provider of social and healthcare services, offering comprehensive high-quality services in Finland and internationally. 113-year-old Mehiläinen is a rapidly developing and growing leader in the industry. Mezilamines invests in the possibilities of digitalisation and the effectiveness and quality of care in all its business areas.

Mehiläinen serves 2.1 million customers annually, and services are produced at over 820 locations by more than 33,000 employees and private practitioners. Internationally, Mehiläinen provides healthcare services in Sweden, Germany, and Estonia, as well as digital healthcare software solutions through its subsidiary BeeHealthy.

https://news.cision.com/askel-healthcare-oy/r/askel-healthcare-has-reached-an-important-milestone-towards-marketing-authorization-of-the-copla–im,c3737183

 

Askel Healthcare on saavuttanut tärkeän virstanpylvään kohti COPLA® -implantin myyntilupaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa

 

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Askel Healthcare on kehittämässä uutta menetelmää, jolla hoidetaan polven rustovaurioita. Askel Healthcaren COPLA® -implantin odotetaan merkittävästi nopeuttavan polven kuntoutumista ja mahdollistavan ruston paranemisen. Tärkeässä tammikuussa aloitetussa kliinisessä tutkimuksessa hoidetaan ensimmäistä kertaa ihmisiä COPLA® -implantin avulla. Pilottitutkimukseen osallistuu kolme suomalaista ja yksi virolainen sairaala. Tavoitteena on tuotteen kaupallistaminen Yhdysvalloissa ja EU:ssa vuoteen 2028 mennessä.

Polviniveleen kohdistuva kipu on erittäin yleistä. Arviolta joka neljäs 40 vuotta täyttänyt kärsii kivusta polvissa. Yleisin polvikivun aiheuttaja on nivelrikko, jonka yleisin syy on hoitamaton rustovaurio. Rusto ei korjaannu itsestään ja rustovaurioiden hoitoon ei ole toistaiseksi olemassa menetelmää, joka mahdollistaisi nopean kuntoutumisen ja luotettavasti korjaisi vaurioituneen nivelpinnan. Polven nivelrikosta kärsivien potilaiden määrä maailmanlaajuisesti on yli 650 miljoonaa ja luku on kaksinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana.

Askel Healthcare on vuodesta 2017 kehittänyt biohajoavaa implanttia polven rustovaurioiden kirurgiseen hoitoon. Vuoden alussa aloitetussa kliinisessä tutkimuksessa polven rustovauriota on ensimmäistä kertaa hoidettu Askel Healthcaren rustoimplantin COPLA®:n avulla. Tavoitteena on tuotteen kaupallistaminen Yhdysvalloissa ja EU:ssa vuoteen 2028 mennessä. Ennen kaupallistamista tuotteelle haetaan Euroopassa CE-merkki ja Yhdysvalloissa lääkintäviranomaisten (FDA:n) hyväksyntä.

COPLA® -implantti mahdollistaa välittömän täyden painonvarauksen heti leikkauksen jälkeen, jonka oletetaan nopeuttavan kuntoutumista ja mahdollistavan ruston paranemisen. Vuoden alussa aloitetussa kliinisessä pilottitutkimuksessa arvioidaan tuotteen vaikuttavuutta ja turvallisuutta. Tutkimukseen osallistuu kolme suomalaista ja yksi virolainen sairaala. Suomesta mukana on Mehiläinen, Terveystalo, ja Keski-Suomen keskussairaala Nova. Virosta mukana on Tarton yliopistollinen sairaala. Tutkimuksen suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa on mukana myös ruotsalainen Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Mölndalissa.

”Haluamme merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa potilaiden kuntoutumista polven rustovaurioista takaisin kivuttomaan ja aktiiviseen elämään. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten hienosti COPLA® -implantti on otettu vastaan sekä ortopedien että potilaiden toimesta. Korkeimman riskiluokan lääkinnällisen laitteen polku ideasta kaupalliseksi tuotteeksi on pitkä ja olen ylpeä tiimimme ja yhteistyökumppaneidemme saumattomasta yhteistyöstä saada onnistuneesti COPLA® kliiniseen tutkimukseen ihmisillä. Tähän vaiheeseen siirtyminen on myös rahoituksen kannalta erittäin keskeinen saavutus ja sillä on vaikutusta keväällä alkavaan rahoituskierrokseemme. Pääsemme nyt ensimmäistä kertaa auttamaan polvikivuista kärsiviä potilaita, mikä on ollut keskeinen tavoitteemme tuoteideasta alkaen,” toteaa Askel Healthcaren perustaja ja toimitusjohtaja, FT Virpi Muhonen. Muhonen on yksi COPLA® -implantin keksijöistä, jonka tieteellinen ura solubiologian ja ortopedian välimaastossa johti implantin kehittämiseen ja Askeleen perustamiseen.

”Rustokorjauksen historiassa on ollut lukuisia vaiheita. Viime aikoina yksi yleisimmistä käytetyistä korjausmetodeista on ollut ns. AMIC-tekniikka, jossa mikrofraktuura toimenpiteeseen yhdistetään kollageenikalvon liimaus vaurioalueen päälle. COPLA® edustaa tätä tekniikkaa. COPLA:n vahvuutena muihin olemassa oleviin tuotteisiin nähden on sen rakenne, joka mahdollistaa useamman implantin asettamisen päällekkäin ja välittömän täyden painon varauksen leikatulle raajalle, joka nopeuttaa potilaan palautumista toimenpiteestä. Odotan mielenkiinnolla tämän tutkimuksen tuloksia,” toteaa Urheilu Mehiläisen ylilääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mikko Kirjavainen.

”Rustovaurio teki rakkaista harrastuksistani kuten koripallosta ja juoksemisesta paikoin mahdottomia. Toivon, että rustoimplantin myötä pääsen takaisin juoksemista ja hyppimistä sisältävien harrastusten pariin. Rustoimplanttiin liittyvä leikkaus sujui suunnitellusti ja toipuminen on lähtenyt mallikkaasti käyntiin. Tavoitteena on päästä syksyllä takaisin korisparketeille”, kertoo Aki Salo, joka on yksi tutkimukseen osallistuvista potilaista ja jonka polvi leikattiin helmikuussa 2023 Mehiläisessä.

 

Lisätietoja:

Askel Healthcare Oy, toimitusjohtaja Virpi Muhonen

Puh. 040 489 3840

Mehiläinen Oyj, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, Urheilu Mehiläisen ylilääkäri, Mikko Kirjavainen:

Puh. 040 077 0699

 

Askel Healthcare on vuonna 2017 perustettu suomalainen terveysteknologiayhtiö, joka uudistaa polven rustovaurioiden kirurgista hoitoa ja kuntoutumista. Missiomme on pitää ihmiset liikkeessä universaalin COPLA®-implanttimme avulla, joka on uraauurtava innovaatio polven rustovaurioiden korjaamiseen. Lue lisää meistä: www.askelhealthcare.com.

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 113-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Mehiläinen palvelee vuosittain 2,1 miljoonaa asiakasta ja sen 820 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 33 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluja Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.

https://news.cision.com/fi/askel-healthcare-oy/r/askel-healthcare-on-saavuttanut-tarkean-virstanpylvaan-kohti-copla—implantin-myyntilupaa-eu-ssa-ja,c3737182

Previous Post
First research patient operated in Estonia with Askel Healthcare’s COPLA® knee cartilage repair implant
Next Post
First knee cartilage implant tested on Estonian can save people from knee pain